René van der Weide plant de boom samen met Luc de Wit, ambassadeur 100x Trees4Life uit Assen en de duo voorzitters van Soroptimistclub Emmen Marry Heldring en Isabel Prins.
René van der Weide plant de boom samen met Luc de Wit, ambassadeur 100x Trees4Life uit Assen en de duo voorzitters van Soroptimistclub Emmen Marry Heldring en Isabel Prins.

Soroptimisten planten walnoot in Rensenpark

Algemeen

EMMEN - De Soroptimistenclub Emmen heeft woensdag een walnoot gepland in het Resenpark in Emmen.

Aanleiding was dat wereldwijd Soroptimisten het 100-jarig bestaan vieren en de club in Emmen het 60-jarig bestaan. De 101 Nederlandse Soroptimistclubs vieren het jubileum door veel bomen te planten in Mali en Nederland, omdat de bomen de aarde koelen en bijdragen aan een duurzame toekomst. Dit vierjarige project heet 100xtrees4life. In Mali worden de voedselbomen geplant in samenwerking met Soroptimistclubs in dat land en Tree Aid als onderdeel van de Green Wall dwars door Afrika van Oost naar West. Niet alleen wordt zo de erosie en verwoestijning tegengegaan, maar ook de voedselzekerheid en de zelfstandigheid van vrouwen bevorderd en daardoor de armoede en migratie verminderd.  

De 80.000 soroptimisten wereldwijd zetten zich in voor de positieverbetering van vrouwen en meisjes. Het gaat hierbij om onderwijs, gezondheidszorg, economische  zelfstandigheid, betrekken van vrouwen bij duurzame ontwikkeling en verminderen van gevolgen van klimaatverandering. 

De sociale groentetuin ‘GroeiGrond’,  het deeleconomie-project ‘Rensenpark deelt’ en 4 GreenSupport werken samen met de Soroptimistclub Emmen aan een bomenadoptieplan. Op het Emmen Goes Eco Festival op 24 april is de aftrap en kan elke Emmenaar een boom in het Rensenpark adopteren. Voor elke geadopteerde boom in het park plant de Soroptimistclub Emmen een of meer bomen in Mali.

De eerste boom is gesponsord door de gemeente Emmen. Wethouder René van der Weide heeft de boom geplant  samen met de vertegenwoordigers van de Emmense Soroptimistclub Emmen, GroeiGrond en Rensenparkdeelt. Gemeentedichter Eddie Zinnemers heeft als afsluiting een toepasselijk gedicht voorgedragen: de Levensboom.