De gemeente Emmen en de industrie in de regio willen de overgang naar duurzame energie versnellen (foto GETEC).
De gemeente Emmen en de industrie in de regio willen de overgang naar duurzame energie versnellen (foto GETEC).

Emmen wil klimaatambities waarmaken met Industrietafel

Algemeen

EMMEN - De gemeente Emmen heeft grote ambities op klimaatgebied. In 2050 wil de gemeente als regio zo duurzaam mogelijk zijn. Daarvoor is de Industrietafel Emmen en omgeving opgericht. 

In het nieuwe overlegorgaan worden plannen gemaakt om de overgang naar duurzame energie te versnellen en de regionale economie zo circulair mogelijk te maken. Dit is goed voor de concurrentiepositie. Behalve de gemeente zitten de energie-intensieve bedrijven, Samenwerkende Bedrijven Drenthe en de provincie Drenthe aan de Industrietafel. De deelnemende bedrijven zijn onder andere gespecialiseerd in de productie van garens, vezels, hi-tech systemen, chemie, polymeren, agribusiness, medische voeding en bio-energie.

Guido Rink, wethouder Economie van de gemeente Emmen: ,,We hebben een duidelijk doel voor ogen. Door de handen ineen te slaan, kunnen we de transitie naar een duurzame industrie versnellen en bijdragen aan een klimaatvriendelijk milieu en een gezonde toekomst voor onze regio.”  

Voor de periode 2024-2027 worden concrete plannen gemaakt, die zich richten op het besparen van energie, het bevorderen van duurzame elektrificatie, het verkennen van de mogelijkheden met waterstof en het verminderen van netcongestie. Waar mogelijk wordt samengewerkt met reeds bestaande projecten op het gebied van de energietransitie. 

De industrie in Emmen zorgt voor veel werkgelegenheid, zowel direct als indirect. Een groot deel van het totale energieverbruik in de gemeente komt voor rekening van deze bedrijven. ,,Hoewel er al vooruitgang is geboekt op het gebied van verduurzaming, is er nog veel te doen. Om klaar te zijn voor de toekomst is het belangrijk de productie schoner en minder belastend voor de leefomgeving te maken. Een verschuiving naar hernieuwbare energie en optimaal hergebruik van grondstoffen en gebruik van groene grondstoffen is noodzakelijk’’, aldus de gemeente.