Afbeelding

Provincie bezorgd over opmars van de wolf

Algemeen

EMMEN - De provincie Drenthe heeft afgelopen maand een grote toename van aanvallen van de wolf op vee gezien. Meerdere keren werd vee aangevallen ondanks preventieve maatregelen.

Gedeputeerde Egbert van Dijk: ,,De provincie maakt zich zorgen over de vele aanvallen en heeft samen met andere provincies onderzocht welke mogelijkheden er zijn om hiermee om te gaan. Drenthe onderzoekt wat er voor nodig is om met de interventierichtlijn wolf-vee aan de slag te gaan. Deze richtlijn houdt in dat bij herhaaldelijke aanvallen van een wolf op goed beschermd vee, een wolf uit de populatie genomen kan worden.”

De overlast met betrekking tot de wolf verschilt per provincie. Daarom is besproken dat Drenthe en Gelderland, die de meeste problemen ervaren, intensief samen optrekken. Drenthe wil uitzoeken of ze de interventierichtlijn in de provincie kan inzetten. In verband met de beschermde status van de wolf, vraagt de interventierichtlijn met name op juridisch vlak nog nader onderzoek. De richtlijn gaat uit van vijf criteria. Het komt erop neer dat bij herhaaldelijke aanvallen binnen één gemeente op goed beschermd vee, de provincie binnen een straal van één kilometer van de aanvalslocatie en tot uiterlijk 21 dagen na de aanval, kan ingrijpen door middel van afschot.
Ook met deze richtlijn is het een vereiste dieren zo goed mogelijk te beschermen tegen aanvallen van de wolf. Het is niet alleen een wettelijke plicht voor dierhouders maar ook een voorwaarde om te mogen ingrijpen wanneer dat nodig is.