Afbeelding

Steeds minder leerlingen op scholen in gemeente Emmen

Algemeen

EMMEN - Het leerlingenaantal van de basisscholen in de gemeente Emmen holt snel achteruit.

In 2013 telden de 63 basisscholen in de gemeente nog 9402 leerlingen. Momenteel zijn dat er 7949. Dat betekent een afname van 1453 kinderen, oftewel een daling van 14,5 procent. Er is sprake van een jaarlijkse daling van 145 leerlingen. Uitgaande van een groepsgrootte van 22,6 kinderen, dat is het landelijke gemiddelde, betekent dit dus concreet dat er jaarlijks ruim zes schoolklassen verdwijnen.
In heel Drenthe waren er in 2013 44.337 basisschoolleerlingen. Dat zijn er momenteel 38.666. HIer is sprake van een daling van 12,8 procent. De teruggang in de gemeente Emmen is dus iets hoger dan het provinciaal gemiddelde. Dat blijkt uit onderzoek van statisticus Herry Thole, die hiervoor data van het Centraal Bureau voor de Statistiek tegen het licht heeft gehouden.
Daling van het leerlingental is overigens niet alleen in Drenthe het geval. Dat speelt in heel Nederland. De belangrijkste oorzaak is het feit dat er simpelweg minder kinderen worden geboren. Naar verwachting blijven de leerlingenaantallen de komende jaren dalen. Dat heeft automatisch tot gevolg dat ook middelbare scholen het leerlingenaantal zal zien afnemen.

Maar de leerlingendaling is ongelijk verdeeld blijkt uit onderzoek. Binnen regio’s kunnen de verschillen groot zijn. In de stad kan sprake zijn van groei, terwijl er 20 kilometer verder een forse krimp is. Deze krimp is ook ongelijk verdeeld over de schoolsoorten. In het vmbo is de verwachte leerlingendaling het grootst: -22 procent tegenover -7 procent in het havo en vwo.