Els Smid-Mulder met loco-burgemeester Jisse Otter.
Els Smid-Mulder met loco-burgemeester Jisse Otter.

Els Smid-Mulder uit Emmen koninklijk onderscheiden

Algemeen

EMMEN - Mevrouw Els Smid-Mulder (80) uit Emmen is vanmiddag koninklijk onderscheiden. Ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

De versierselen die horen bij de onderscheiding, werden haar opgespeld door burgemeester Eric van Oosterhout. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in buurtgebouw Bargermarke aan de Oldehave in Emmen. 

Mevrouw Smid is jarenlang voorzitter geweest van de afdeling Emmerhout-Emmerschans van de Zonnebloem. Daarnaast vervulde ze het voorzitterschap van de afdeling Emmen-Angelslo. Deze vereniging bekommert zich vooral om mensen met een lichamelijke beperking en zet zich met name in voor hen die hierdoor in een sociaal isolement dreigen te komen. Mevrouw Smid was actief als vrijwilliger op de regionale vakanties. Eerst als algemeen vrijwilliger, later als verpleegkundige en als Hoofd Vakanties.

Mevrouw Smid heeft zich daarnaast ingezet als vrijwilliger bij de Vrijwillige Terminale Thuiszorg Emmen, die is opgegaan in de organisatie Acanthis. Ze was onder andere betrokken bij stervensbegeleiding van patiënten die waren opgenomen in het hospice. Ook bezocht ze terminale patiënten thuis.