In de zorgsector zijn veel banen te vinden.
In de zorgsector zijn veel banen te vinden.

Drentse arbeidsmarkt blijft gunstig voor werkzoekenden

Algemeen

EMMEN - De arbeidsmarkt in Drenthe blijft krap. Voor werkzoekenden zijn er volop kansen op werk.

Zo biedt bijvoorbeeld de zorgsector niet alleen goede kansen voor zorgpersoneel, maar ook voor ondersteunende beroepen.

Eind februari ontvingen 4.681 inwoners van de provincie Drenthe een WW-uitkering. Dat is 1,8 procent van de Drentse beroepsbevolking. Het aantal uitkeringen in Drenthe nam in februari af met 67 (-1,4 procent). Hiermee zet de toename van de WW, waarmee Drenthe in december en januari te maken had, niet verder door. De afname van de WW in februari deed zich voor in de meeste sectoren. Vooral sectoren als de voedings- en genotsmiddelenindustrie, onderwijs, metaalindustrie en uitzendbureaus droegen bij aan de afname van de WW. In andere sectoren, zoals vervoer & opslag en groothandel, nam de WW toe. Het aantal WW-uitkeringen was eind februari fors lager (-16,8 procent) dan een jaar geleden.

Landelijk nam in februari het aantal WW-uitkeringen licht af. Eind februari telde Nederland 153.910 WW-uitkeringen (1,6 procent van de beroepsbevolking). Dat is 0,3 procent minder dan in januari. Vorig jaar telde Nederland in februari 187.610 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 33.700 uitkeringen (-18 procent). In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen in de meeste provincies.