Er wordt korte metten gemaakt met de oeverbegroeiing langs het kanaal (foto Herry Thole).
Er wordt korte metten gemaakt met de oeverbegroeiing langs het kanaal (foto Herry Thole).

Snoeiwerk langs kanaal in Emmer-Compascuum

Algemeen

EMMER-COMPASCUUM - Aan het Hoofdkanaal WZ in Emmer-Compascuum is begonnen met het verwijderen van de hoge oeverbegroeiing. De gemeente en het waterschap komen daarmee tegemoet aan de wens van de omwonenden.

De hoog opschietende struiken langs het kanaal nemen  het uitzicht van de bewoners weg en die zijn daar niet over te spreken. De passerende schepen worden er door aan het zicht onttrokken, de overkant van het kanaal is niet goed zichtbaar en ook ontstaat er volgens de klagers verkeersgevaar. Dat komt doordat weggebruikers minder goed zicht hebben op het verkeer dat vanaf de Paul Krügerbrug komt. 

De bewoners hebben hierover afgelopen herfst contact gezocht met het waterschap en de gemeente. Dat leidde tot het inplannen van de snoeiwerkzaamheden voor december. Met een kleine vertraging wordt de klus nu uitgevoerd, dit tot tevredenheid van de Compascuumers.