Afbeelding

Vechtstromen verhoogt waterschapslasten met 6,4 procent

Algemeen

EMMEN - Waterschap Vechtstromen verhoogt het tarief van de waterschapsbelasting. Ingezetenen gaan volgend jaar gemiddeld 6,4 procent meer betalen en dat is minder dan de inflatie. 

De stijgende energiekosten en andere prijsstijgingen laten hun sporen na in de begroting van het waterschap voor 2023. Het bestuur heeft daarom woensdag besloten tot de verhoging van de waterschapsbelasting. Verder werd ingestemd met een groot aantal investeringen die in de begroting genoemd staan. 

Het waterschap staat de komende jaren voor grote opgaven: de zorg voor de kwaliteit van het water, het inspelen op de veranderende klimaatomstandigheden, het opvangen van de gevolgen van de energiecrisis en het investeren in duurzaamheid. Dat maakt dat er de komende jaren extra investeringen nodig zijn. De begroting 2023 is daarvan een eerste uitwerking. Daarnaast moet Vechtstromen de komende jaren versneld een aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties vernieuwen. Dit heeft te maken met landelijke richtlijne. Ook hiervoor worden de komende jaren extra middelen uitgetrokken.

Met nog maar een paar maanden te gaan tot de waterschapsverkiezingen, is portefeuillehouder Wim Stegeman blij met de nieuwe begroting. ,,Ondanks de moeilijke tijden laten we een degelijke begroting achter voor het volgende bestuur. We nemen onze verantwoordelijkheid om met een ambitieus investeringsprogramma te voldoen aan de opgaven die op ons af komen. Tegelijkertijd beperken we de lastenstijging voor inwoners en bedrijven.”

De waterschapslasten in het werkgebied van Vechtstromen bedragen volgend jaar voor een gemiddeld eenpersoonshuishouden in een huurwoning 150 euro. Voor een meerpersoonshuishouden in een gemiddelde koopwoning is dit 383 euro.