Afbeelding

Gemeente Emmen zet in op 4.000 nieuwe woningen

Algemeen

EMMEN - De gemeente Emmen wil tot aan 2030 in totaal 4.000 nieuwe woningen bouwen.

Dat staat in de Woonvisie BuitengeWoon Thuis in Emmen, die door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Deze Woonvisie is het startsein voor een forse groei in de kwaliteit en het aantal woningen in de gemeente. Er is een grote vraag naar diverse, goede en betaalbare woningen. Daarom zet Emmen met deze nieuwe woonvisie in op groei. Er komen volgens wethouder Jisse Otter in alle wijken en dorpen nieuwbouwmogelijkheden.

De woningmarkt is in de afgelopen jaren enorm veranderd. De vraag naar woningen is sterk toegenomen. Er is een verwachte huishoudensgroei en er zijn ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en migratie. Dit vraagt om een koerswijziging in het woonbeleid. Deze nieuwe woonvisie geeft duidelijke richtlijnen en biedt kaders om de ambities in de dorpen en wijken op te pakken. 

Emmen zet niet alleen in op nieuwbouw en het toevoegen van woningen. Ook komt er meer diversiteit in het woningaanbod. De woonvisie richt zich daarom ook op herstructurering en renovatie van woningen en wijken. Verduurzaming, klimaatadaptie en het verbeteren van de leefbaarheid zijn belangrijke aspecten die hierin meegenomen worden. ,,We willen dat onze huidige en nieuwe inwoners een plek kunnen vinden waar ze niet alleen graag wonen, maar waar ze zich ook thuis voelen in hun woonomgeving. Met de ambities in deze woonvisie bieden we onze inwoners een betere kans om een wooncarrière te maken in hun eigen omgeving’’, zegt Otter.

!