De geslaagden van de school in Emmen zijn heel trots op hun diploma.
De geslaagden van de school in Emmen zijn heel trots op hun diploma.

Leerlingen Thriantaschool in Emmen krijgen hun diploma

Algemeen

EMMEN - Leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs hebben sinds afgelopen schooljaar het recht om hun schoolloopbaan af te ronden met een erkend schooldiploma. Op de Thriantaschool in Emmen zijn deze diploma’s vorige week uitgereikt.

Erik Vredeveld, Voorzitter van het College van Bestuur van Openbaar Onderwijs Emmen, reikte samen met locatiedirecteur Sarah-Lotte Kartner de eerste diploma’s uit. Familie en vrienden van de leerlingen en het team van de Thriantaschool hebben de diploma uitreiking bijgewoond. Het was een bijzonder feestelijke gebeurtenis met een versierd schoolplein, tafels voor de gasten met mooie decoraties, zelfgemaakte hapjes en drankjes en dit alles door de leerlingen zelf georganiseerd. 

De leerlingen hebben een portfolio gemaakt en iedere leerling heeft een presentatie gegeven over zichzelf.  De geslaagde leerlingen hebben allemaal een werkplek gevonden. Het is belangrijk dat ook het VSO afgesloten wordt met een landelijk erkend diploma. Met dit diploma op zak gaan de leerlingen van de Thriantaschool goed voorbereid naar hun werkbestemming. Het betekent veel voor de leerlingen dat zij nu ook een officieel diploma hebben. 

Openbaar Onderwijs Emmen is er voor alle kinderen. Met voorscholen en passend onderwijs geeft men ieder kind wat het nodig heeft. Dat doet men op 30 basisscholen en 1 vso school in de gemeente Emmen. ‘’Oog voor de wereld’ is hierbij het motto, want de wereld houdt niet meer op bij je eigen stad of dorp en de samenleving verandert snel. Men kijkt daarom samen met de kinderen over grenzen, stimuleert een open blik en gaat respectvol om met levens- en geloofsovertuigingen. Ook geeft men de kinderen de ruimte om hun eigen leren vorm en betekenis te geven.