Afbeelding

Verbod op onttrekken van water aan vijvers

Algemeen

EMMEN - Waterschap Vechtstromen heeft een verbod uitgevaardigd voor het onttrekken van water aan openbare vijvers in stedelijk gebieden. Ook in de gemeente Emmen is dit verbod vanaf maandag van kracht. 

Door de geringe neerslag en het recente warme weer is de watertemperatuur in vijvers opgelopen. Omdat warmer water minder zuurstof bevat is het zuurstofgehalte in vijvers de tijd afgenomen. De hoeveelheid zuurstof in een vijver is van groot belang voor de waterkwaliteit en waterorganismen zoals vissen. Als er water aan de vijvers wordt onttrokken, dan warmt het overgebleven water nog sneller op en daalt het zuurstofgehalte verder. Dit kan leiden tot vissterfte, blauwalg en botulisme. 

Medewerkers van waterschap Vechtstromen zullen toezien op het naleven van het onttrekkingsverbod. Op de website van het waterschap is een kaart te vinden waarop de stedelijke gebieden staan waarvoor het verbod geldt.

Wie dode vissen of vogels ziet, wordt verzocht dit te melden aan het waterschap, bij voorkeur telefonisch. De dode dieren worden dan zo snel mogelijk opgeruimd om verspreiding van ziekte te voorkomen.

Meer informatie over de droogte is te vinden op www.vechtstromen.nl/droogte.