Henk Jumelet is als gedeputeerde verantwoordelijk voor de landbouw.
Henk Jumelet is als gedeputeerde verantwoordelijk voor de landbouw.

College Drenthe eist duidelijkheid over stikstof

Algemeen

EMMEN - Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe wil van het kabinet duidelijkheid over de stikstofopgave.

Uit de kamerbrieven van de ministers Van der Wal en Staghouwer blijkt dat het Rijk hoge verwachtingen heeft van de provincie als het gaat om de aanpak van de stikstofproblematiek. De brieven hebben ook in Drenthe veel emotie losgemaakt en raken direct aan de leefomgeving van de inwoners, het bestaan van veel boeren en de economie in het landelijk gebied. ,,Veel is nog onduidelijk en er zijn antwoorden nodig. Onduidelijkheid bestaat bijvoorbeeld nog steeds over de legalisering van de PAS-melders, generieke maatregelen in alle sectoren, de beoogde doelen en consequenties voor het Natuurnetwerk Nederland en de financiële instrumenten’’, stelt het college van GS

,,Tegelijk gaan we verder met de gebiedsgerichte aanpak’’, stelt het dagelijks bestuur van de provincie. ,,Op die manier kunnen we gebied-specifiek duidelijkheid halen en brengen. Wij spannen ons maximaal in voor stikstofreductie en daarmee het herstel van de natuur, waarbij we de sociale en economische structuur van onze provincie meewegen. We gaan voor het beste plan voor Drenthe.’’