De deelnemers aan de prokkel hebben zich prima vermaakt.
De deelnemers aan de prokkel hebben zich prima vermaakt.

Geslaagde prokkel bij De Vuurtoren in Emmen

Algemeen

EMMEN - De jaarlijkse prokkel op kinderdagcentrum De Vuurtoren in Emmen is een succes geworden.

Een prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en mensen zonder een handicap. Studenten van het Drenthe College hadden een achttal activiteiten bedacht voor de kinderen van De Vuurtoren, gericht op voelen en ervaren, zoals schilderen, kleien, voelen in pannetjes met verschillende materialen en bellenblazen. Dat zijn zogeheten sensopatische activiteiten, die uitermate geschikt zijn deze kinderen. Kinderen van basisschool Kristalla kwamen naar De Vuurtoren om daar samen aan de activiteiten deel te nemen onder begeleiding van studenten van het Drenthe College.

Maar ook de inwendige mens werd niet vergeten. Er was allerlei lekkers, zoals broodjes knakworst, zelfgebakken bananenbrood en suikerspinnen. De ochtend werd afgesloten met een prokkellied. Wethouder Dewy Leal was hierbij aanwezig. ,,Het was een leuke, gezellige, geslaagde én zonnige prokkel-ochtend’’, aldus Nelly Zijlema, zorgcoördinator kind en jeugd van De Vuurtoren.