Afbeelding

PvdA Borger-Odoorn vraagt aandacht voor gehandicaptenparkeerplaatsen

Algemeen

ODOORN - De raadsfractie van de PvdA in Borger-Odoorn heeft schriftelijke vragen ingediend over de herkenbaarheid en vindbaarheid van gehandicaptenparkeerplaatsen in de gemeente. 

Raadslid Jenine Bijker werd geattendeerd door inwoners op de slechte vindbaarheid van deze parkeerplaatsen bij diverse winkels. In Borger is een aantal voorbeelden doorgegeven van slecht vindbare of slecht herkenbare gehandicaptenparkeerplaatsen. Zo is bij de Aldi alleen een tegel van 30 bij 30 centimeter in het straatwerk verwerkt en zijn bij de Boni de parkeerplaatsen niet met strepen afgezet, waardoor er vaak te weinig ruimte is op de gehandicaptenparkeerplaats. Bij de Albert Heijn staan  vaak andere auto’s geparkeerd op de parkeerplaatsen die specifiek voor gehandicapten zijn. 

De PvdA vindt dit een ongewenste situatie en vraagt actie van het college van burgemeester en wethouders. De PvdA vraagt aan het college of zij de situatie herkent en of zij op de hoogte is van dergelijke moeilijk vindbare en herkenbare gehandicaptenparkeerplaatsen elders in de gemeente. Wat de sociaaldemocraten betreft wordt  gewerkt aan duidelijke en eenduidige aanduiding van gehandicaptenparkeerplaatsen in Borger-Odoorn. 

De PvdA Borger-Odoorn vindt het belangrijk dat iedere inwoner van de gemeente Borger-Odoorn de mogelijkheid krijgt om mee te doen. Daarom vraagt de PvdA regelmatig aandacht voor de toegankelijkheid binnen de gemeente Borger-Odoorn. 

De aandacht voor de gehandicaptenparkeerplaatsen is een resultaat van de reacties op de nieuwjaarsbrief die de PvdA Borger-Odoorn heeft verspreid. Duizenden brieven zijn rond de jaarwisseling verspreid in de gemeente, waarbij inwoners is gevraagd hun aandachtspunten door te geven. Hierop zijn veel reacties binnen gekomen, waar de PvdA Borger-Odoorn nu mee aan de slag gaat. Suggesties kunnen worden doorgegeven aan Peter Zwiers, lijsttrekker bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, per mail via peter_zwiers@kpnmail.nl.