Afbeelding

Leger des Heils zoekt collectanten

Algemeen

EMMEN - Het Leger des Heils zoekt helpende handen in Emmen voor de jaarlijkse collecteweek die van 28 november tot en met 4 december wordt gehouden.

Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor het Leger mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren om sociale uitsluiting en eenzaamheid te bestrijden. Het Leger des Heils heeft door heel Nederland zo’n honderd buurthuiskamers; bedoeld voor de directe omgeving en toegankelijk voor iedereen. Mensen kunnen er terecht voor een kopje koffie, een spelletje, een maaltijd, een (pastoraal) gesprek, zingevingsvragen of bijvoorbeeld tweedehands kleding. Op steeds meer locaties wordt ook schuldhulp en huiswerkbegeleiding geboden, aangevuld met lokale activiteiten.

Doel is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen. Zeker voor mensen met minder bestedingsruimte is zo’n locatie vaak echt een vangnet. In deze buurthuiskamers kunnen buurtbewoners elkaar leren kennen, waardoor gewerkt wordt aan hun sociale netwerk en bovendien de buurt wordt versterkt.

Het overgrote deel van deze buurthuiskamers is niet gesubsidieerd, waardoor het bestaan volledig afhankelijk is van giften en donaties. Het Leger des Heils organiseert daarom een landelijke collecteweek. Aanmelden kan via: https://www.legerdesheils.nl/word-collectevrijwilliger.