Wethouder Robert Kleine: 'Kinderen moeten met plezier naar school gaan'. Foto: gemeente Emmen.
Wethouder Robert Kleine: 'Kinderen moeten met plezier naar school gaan'. Foto: gemeente Emmen.

Emmen zet in op duurzame en inspirerende schoolgebouwen

Algemeen

EMMEN - Emmen wil dat de 71 schoolgebouwen in de gemeente de komende jaren allemaal bij de tijd blijven, zodat alle leerlingen goed en modern onderwijs kunnen krijgen. 

Naast het Jaarprogramma voor de investeringen in schoolgebouwen, heeft het college van burgemeester en wethouders nu ook een plan voor de langere termijn gepresenteerd: het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het basis- en voorgezet onderwijs. Hierin is kaart gebracht hoe alle 62 basisscholen (inclusief 54 voorscholen) en 9 gebouwen voor voortgezet onderwijs ervoor staan. De totale investering in schoolgebouwen in de komende vier jaar bedraagt 31,4 miljoen euro. Het IHP wordt in september aan de raad voorgelegd voor besluitvorming en de raad wordt in november gevraagd om het benodigde krediet vast te stellen. 

In het plan staan de afspraken voor de komende jaren die de gemeente heeft gemaakt met de schoolbesturen van het basis- en voortgezet onderwijs over de schoolgebouwen. Door samen vooruit te kijken, kunnen de investeringen in schoolgebouwen beter gepland en afgestemd worden. Er moet bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in energiezuinige gebouwen, maar door een daling van het aantal kinderen zijn wellicht niet alle gebouwen in de toekomst (volledig) nodig. Ook het gebruik van schoolgebouwen verandert, bijvoorbeeld door de komst van voorscholen en de combinatie met kinderopvang. 

Voorheen werd op basis van een jaarprogramma het beschikbare geld verdeeld, nu weten scholen eerder op welke termijn bouwplannen mogelijk worden waardoor desinvesteringen voorkomen worden. Jaarlijkse aanvragen kunnen nog wel ingediend worden voor bijvoorbeeld tijdelijke uitbreidingen. 

Onderwijswethouder Robert Kleine is blij dat er voor het eerst een meerjarenplan ligt voor de investeringen: ,,Het is heel belangrijk dat leerlingen les krijgen in schoolgebouwen die functioneel zijn en duurzaam, maar bijvoorbeeld ook inspirerend’’, zegt hij. ,,Met dit plan hebben we een helder beeld hoe het ervoor staat met onze schoolgebouwen. En we hebben duidelijke afspraken over waar en wanneer we nieuwbouw realiseren. Zo bouwen we aan scholenbestand waar onze kinderen, onze toekomst van morgen, iedere dag uitstekend onderwijs krijgen én waar zij met plezier naar toe gaan.”