Om het Bargerveen nat te houden, worden zandleemruggen aangelegd.
Om het Bargerveen nat te houden, worden zandleemruggen aangelegd.

Aanleg van zandleemruggen in Bargerveen

Algemeen

SCHOONEBEEK - In natuurgebied Bargerveen wordt de komende tijd weer volop gewerkt. Dit keer gaat het om de aanleg van zandleemruggen en een beheerpad. 

Het Bargerveen heeft een hoge grondwaterstand nodig. Tegelijkertijd moeten de inwoners van het gebied droge voeten houden. Een manier om dit te bereiken is de aanleg van zandleemruggen. Hiermee kan het water vastgehouden worden op de plaatsen waar dat nodig is, zonder het grondwaterpeil te verhogen. Pieken in de grondwaterstand kunnen beter worden opgevangen en het water bereikt minder snel de dorpen.

Voordat de zandleemruggen aangelegd kunnen worden moet eerst de begroeiing worden verwijderd. Staatsbosbeheer is in februari daarom gestart met kapwerkzaamheden. Naar verwachting beginnen in juni de werkzaamheden voor de zandleemruggen nabij de schaapskooi. Deze duren tot en met half september.

Daarnaast wordt er een schouwpad omgezet naar een fiets- en beheerpad van beton. Hier zijn verschillende redenen voor. In de eerste plaats is het een pad voor recreanten, zoals fietsers. Ook worden betonnen paden erg gewaardeerd door gehandicapte bezoekers. Mensen met een rolstoel, driewielfiets en scootmobiel kunnen zo ook genieten van het Bargerveen.

Er zijn ook praktische redenen om het schouwpad te verharden. Een betonnen pad is belangrijk voor hulpdiensten in geval van calamiteiten. De afgelopen jaren zijn er door droogtes soms branden ontstaan. In het verleden kon de brandweer de branden niet bereiken over de graspaden, met als gevolg dat een grote oppervlakte veen afbrandde voordat het geblust kon worden. Door de betonnen beheerpaden kan de brandweer snel ter plekke zijn en kan de schade die aan de natuur ontstaat, beperkt worden. Niet alleen de brandweer kan gebruik maken van het beheerpad, ook het onderhoud van de watergangen gebeurt vanaf dit pad. En de schaapsherder van de schaapskooi kan het pad gebruiken voor zijn kudde. Het betonnen pad voorkomt erosie door de honderden schapen en runderen die door het gebied naar de stal lopen. Daarnaast kan de schaapsherder nu via het beheerpad naar de landbouwpercelen rijden en zal er minder met machines door Weiteveen gereden worden.