Een delegatie van Rue de la Gare bij de kunststoel die een flink bedrag heeft opgebracht voor Sigrid’s Garden (foto Henk van Wieren).

‘Kunststoel’ levert geld op voor Sigrid’s Garden

  voorlezen

Sport