Afbeelding

Studenten onderzoeken kas zonder gas

Algemeen

ERICA-KLAZIENAVEEN - Studenten van de deeltijdopleiding Milieukunde aan Hogeschool Van Hall Larenstein hebben onderzocht welke innovatieve ideeën een bijdrage kunnen leveren om het kassengebied in Erica/Klazienaveen duurzaam te ontwikkelen en hiermee het gebied een nieuwe impuls te geven. 

Noord-Nederland krijgt als eerste regio subsidie voor een zogenoemde Hydrogen Valley. Hiermee worden Groningen, Drenthe en Friesland de Europese waterstofkoplopers. Er zijn vergaande plannen om een volledig functionerende groene waterstofketen te realiseren. Dit biedt een kans om de kassen van het aardgas af te krijgen en de stap naar waterstof versneld te maken.

Aangezien bij waterstofverbranding geen CO2 vrijkomt en dit voor plantengroei wel nodig is, biedt dit kansen voor CO2-afvang bij bedrijven in de omgeving. Deze CO2 kan dan worden toegepast in de kassen. Bedrijven kunnen hierdoor jaarlijks miljoenen aan CO2-heffingen besparen.

In Emmen zijn voor het terrein van de voormalig gas ontzwaveling installatie (GZINext) plannen voor een waterstoffabriek, goed voor 10 megawatt met capaciteitsvergroting voor de toekomst. De glastuinbouw kan een grote afnemer worden van de groen geproduceerde waterstof. Hiermee dragen ze bij aan een robuuste ontwikkeling van de groene waterstoffabriek.

Groene waterstof is op dit moment nog een vrij dure energiebron. Voor de ontwikkeling van de waterstofeconomie zijn echter diverse subsidievormen beschikbaar. Vanuit Green Deal wordt veel geld beschikbaar gesteld. Door het gebruik van subsidies kan de periode tot een concurrerende prijs voor groene waterstof overbrugd worden.